Stichting Sjaloom Zorg is een organisatie voor mensen met een beperking die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd. Met deze ondersteuning kunnen zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling geven aan hun leven. De zorg bestaat uit enkele uren per week (ambulante begeleiding) in de thuissituatie tot groepsbegeleiding in één van onze dagcentra. Daarnaast biedt Sjaloom Zorg zorg aan 120 intramurale cliënten (24-uurs begeleiding). Het uitgangspunt van Sjaloom Zorg is náást mensen staan vanuit een christelijke identiteit. Daarom vindt de ondersteuning zoveel mogelijk plaats in de directe omgeving van de cliënt, afgestemd op de individuele zorgvraag.

Een spelletje doen, een boottocht maken, een concert bijwonen. Er zijn veel dingen die de cliënten van Sjaloom Zorg door hun beperking niet zomaar kunnen. Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg (kortweg: Stichting Vrienden) trakteert hen op extraatjes, zodat zij – op hun eigen manier – alles uit het leven kunnen halen. Lukt zelf fietsen niet? Op een duofiets beleef je evenveel lol!

Stichting Vrienden maakt al vele jaren bijzondere wensen binnen Sjaloom Zorg mogelijk, die vanuit het reguliere budget niet bekostigd kunnen worden. Een nieuwe piano voor het Sjaloomkoor, een tafeltennistafel, een excursie. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die het welzijn van mensen met een beperking bevorderen. Echter, dit soort extraatjes zijn enkel mogelijk door donaties, fondsenwerving en giften. Stichting Vrienden probeert zelf op diverse manieren geld in te zamelen, onder meer door het organiseren van concerten en rommelmarkten. De netto-opbrengst wordt gebruikt om aanvragen uit de woonvoorzieningen in te willigen. Denk daarbij aan een duofiets, een hometrainer of tuinmeubelen.

ANBI-instelling

Cliënten en medewerkers van Sjaloom Zorg leggen hun specifieke wens voor aan het bestuur van Stichting Vrienden. Zij bepaalt welke projecten gehonoreerd worden. Hoe meer geld de stichting ter beschikking heeft, des te meer wensen zij in vervulling kan laten gaan. Voor grotere projecten, zoals de aanleg van een balkon en de aanschaf van een personenbus, is hulp van derden nodig; úw hulp. Met uw financiële steun kunnen de cliënten onder andere meedoen aan activiteiten die voor mensen zonder beperking zo gewoon zijn. Een bijdrage leveren kan op verschillende manieren. Zo kunt u een eenmalige schenking doen of donateur worden voor een jaar. Als donateur ontvangt u regelmatig informatie over de activiteiten van de stichting. Daarnaast kunt u Stichting Vrienden laten opnemen in uw testament (legaat of erfstelling). Als ANBI-instelling is Stichting Vrienden vrijgesteld van successierechten. Wilt u meer vrijblijvende informatie over nalatenschap of andere donatiemogelijkheden aan de stichting, neem dan contact op met het hoofdkantoor van Stichting Sjaloom Zorg.