Vanwege het regulier aftreden van twee leden van de Raad van Toezicht is Stichting Sjaloom Zorg op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid, en het aandachtsgebied juridisch/bedrijfskundig. Een van de aftredende leden is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschap Raad (CMR).

Gelet op de huidige samenstelling worden kandidaten gezocht met bestuurlijke ervaring en kennis op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid, bij voorkeur opgedaan bij een organisatie in de (gehandicapten) zorgsector. Aanvullende voorkeuren zijn medische achtergrond en/of juridische/bedrijfskundige kennis. In de functie-eisen is het e.e.a. gespecificeerd.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met de doelstelling en de zorgfunctie van Sjaloom Zorg en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen. U bent bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Sjaloom Zorg (Goeree-Overflakkee, Zeeland en West-Brabant).

Het functieprofiel van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Governancecode Zorg 2017. Stichting Sjaloom Zorg sluit zich aan bij de eisen en competenties die binnen de branche (NVTZ) worden geformuleerd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die toezien op het functioneren van de Raad van Bestuur en de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.

De vergaderfrequentie tezamen van de Raad van Toezicht en de commissie Kwaliteit en Veiligheid is acht tot tien keer per jaar en incidenteel vindt tussentijds overleg plaats. De vergaderingen vinden in de regel plaats in Dirksland. De Raad van Toezicht ontvangt jaarlijks een honorering (NVTZ-regeling) en een onkostenvergoeding. Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de selectieprocedure.

Aandachtsgebied vacature 1

Kwaliteit en veiligheid, bij voorkeur opgedaan in de (gehandicapten)zorg. U wordt voorgedragen door de CMR. Deze is ook betrokken in de selectieprocedure.

Aandachtsgebied vacature 2

Bedrijfskundige / juridische achtergrond, bij voorkeur opgedaan in de (gehandicapten)zorg

Functie-eisen algemeen

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Een brede, continu ontwikkelende deskundigheid op het gevraagde kennisgebied
  • Analytische kwaliteiten als basis voor een onafhankelijk oordeel
  • Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en/of toonaangevend in relevant vakgebied

Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn en de christelijke grondslag van Sjaloom Zorg onderschrijven.


Meer informatie

De uitgebreide profielschets van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de website, of is op te vragen via Lianne Mulder (info@pointofficesupport.nl). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. P. Groenewege, voorzitter van de Raad van Toezicht, T. 0614408780, of met dhr. L.F. Visser, secretaris van de Raad van Toezicht, T. 06-52096236.

Solliciteren

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 12 juni 2020 richten aan Sjaloom Zorg onder vermelding van vacature Raad van Toezicht. Bij voorkeur per e-mail: Lianne Mulder (info@pointofficesupport.nl) of per post: Watertoren 20, 3247 CL Dirksland.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op avonduren in week 26 en 27.