Werken in de zorg is af en toe best hectisch. Het is daarom belangrijk om in de waan van de dag aandacht te houden voor de kwaliteit van zorg die Sjaloom Zorg levert. Het interne auditteam helpt daarbij. “Elk jaar doen wij onderzoek naar een bepaald onderwerp”, vertelt zorgkundig coach Marianne van Splunter. “Door medewerkers te bevragen, komen we er achter wat er op de werkvloer leeft en gebeurt. Wij willen alles weten en zijn onwijs nieuwsgierig”, lacht ze.

Hoe veilig voelen medewerkers zich binnen Sjaloom Zorg? Met die vraag ging het interne auditteam afgelopen maanden langs bij collega’s. “Het is een vraag die binnen de hele organisatie speelt”, weet Marianne. “Agressie is regelmatig onderwerp van een Melding Incidenten en Calamiteiten (MIC) of Melding Incidenten Medewerkers (MIM). Bij de externe audit viel dit onderwerp op. Het management vroeg ons dan ook om onderzoek naar dit thema te doen.” Het auditteam ging bij diverse woon- en dagbestedingslocaties en collega’s van het hoofdkantoor langs om een zo breed en divers mogelijk beeld te krijgen. “Een interview duurt zo’n half uur en voeren we in duo’s uit. De één stelt de vragen en leidt het gesprek, terwijl de ander zich over het noteren van de antwoorden buigt. Na afloop maken we samen een verslag van het gesprek.”

De vragenrondes van Marianne en haar collega’s leverden interessante inzichten op. “Het blijkt dat medewerkers wennen aan ongewenst gedrag en (verbaal) geweld”, vertelt de zorgkundig coach. “Niet altijd wordt de moeite genomen om een MIC of MIM te doen. Als je vaak met agressiviteit te maken hebt, kijk je er op den duur blijkbaar niet meer van op.” De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld met de Raad van Toezicht, regiomanagers en de Raad van Bestuur. Het auditteam wordt op de hoogte gehouden van de vervolgacties die op basis van de informatie worden ondernomen.

Marianne bevraagt haar collega’s, maar het is belangrijk dat ze neutraal blijft. Interviews voert ze dan ook alleen uit buiten de locatie waar ze werkt; woonlocatie Molenzicht in Dirksland. “De interviews worden op basis van anonimiteit uitgevoerd”, legt ze uit. “Sommige collega’s denken dat ze op alle vragen het goede antwoord moeten geven, maar dat is helemaal niet nodig. Het is geen toets die je aflegt. We zijn alleen heel nieuwsgierig naar wat er op de werkvloer gebeurt. Op basis van die info kunnen we dingen misschien anders organiseren. Dan heeft heel de organisatie er profijt van.” Binnen-kijken bij andere Sjaloom Zorg-locaties vindt Marianne erg leuk. “Tijdens mijn dagelijkse werk kom ik bijna nooit op andere woonlocaties. Ik vind het erg leerzaam om eens bij collega’s in de keuken te kijken. Het levert altijd weer leuke, nieuwe ideeën op.”