De afgelopen twee jaar is binnen Sjaloom Zorg hard gewerkt aan de opzet van cliëntportaal MijnSjaloomZorg. Hiermee krijgen cliënten en hun verwanten nog meer inzicht in zorggegevens. “Door gegevens over de ondersteuning die Sjaloom Zorg verleent te delen, komt er een stukje rust”, vindt Anoeshka Redert. De zorgkundig coach is verantwoordelijk voor de uitrol van het systeem bij cliënten en verwanten. “De cliënt zelf, zijn eerste contactpersoon of belangenbehartiger weet hierdoor beter wat er speelt en kan daar eventueel actie op ondernemen.”

Het cliëntportaal is een nieuw fenomeen. “Voorheen was het niet standaard mogelijk om inzicht te krijgen in zorggegevens”, weet Anoeshka. “Sjaloom Zorg wil transparant werken naar de cliënt en de belangenbehartigers. Deze ontwikkeling past daarbij.” Het cliëntportaal is gekoppeld aan cliëntdossiersysteem Pluriform. Via dit systeem rapporteren medewerkers hun observaties, bevindingen en voortgang ten aanzien van zorg- en ondersteuningsvragen en wordt gewerkt aan het opstellen en vaststellen van zorgplannen.

“MijnSjaloomZorg toont de gebruiker inzicht in de dagelijkse rapportage, het huidig vastgestelde zorgplan, eventuele digitaal vastgestelde afspraken en de evaluaties. MijnSjaloomZorg is een service voor de cliënt en/of voor de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger die binnen Sjaloom Zorg als eerste contactpersoon bekend is.”

Op dit moment wordt hard gewerkt om alle cliënten die toegang tot MijnSjaloomZorg krijgen, op het systeem aan te sluiten. Ook dienen hier en daar de nodige technische puntjes op de i gezet te worden. Om de privacy van cliënten te beschermen, is het systeem voorzien van diverse veiligheidsmaatregelen. Anoeshka: “Inloggen kan alleen door middel van een extra verificatie per sms. In eerste instantie krijgt alleen de cliënt inzicht. Wil hij dat niet, dan kan de eerste verwant/contactpersoon toegang worden verleend (alleen bij akkoord van cliënt).”

Zo’n 300 cliënten krijgen straks toegang tot MijnSjaloomZorg. De zorgkundig coach verwacht niet dat zij allemaal van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. “Sommige cliënten hebben nu al aangegeven dat ze geen behoefte hebben aan extra info. In die keuze zijn ze natuurlijk vrij. Het is een extra tool in ons aanbod.”