Afgelopen voorjaar wist Sjaloom Zorg corona buiten de deur te houden. Tijdens de tweede coronagolf afgelopen najaar moesten enkele woon- en dagbestedingslocaties helaas in (gedeeltelijke) quarantaine. Keimpe Bak, de nieuwe bestuurder van Sjaloom Zorg, heeft bewondering voor de enorme betrokkenheid van medewerkers. “Medewerkers draaien extra uren om collega’s die niet kunnen werken, te vervangen. Het is passen en meten, maar gelukkig komen we er tot nu toe steeds weer uit. De medewerkers hebben echt hart voor de zaak!”

In de nazomer heeft Keimpe een deel van de woon- en dagbestedingslocaties van Sjaloom Zorg bezocht, maar door de verzwaarde maatregelen van afgelopen oktober, moest hij zijn kennis-makingsronde halverwege afbreken. “Gelukkig heb ik al wel met heel veel mensen, zowel binnen als buiten de organisatie, digitaal of telefonisch kennis kunnen maken. Ik vind het belangrijk om benaderbaar te zijn. Daarom laat ik regelmatig, zover dat binnen de coronaregels kan, mijn gezicht op één van de locaties zien. Daarbuiten kunnen mensen mij natuurlijk altijd bellen of mailen.”

Druk

Naast het kennismaken met de organisatie stonden de eerste 100 dagen van zijn nieuwe functie voor een groot deel in het teken van corona. “Mensen werken keihard. Dat is mooi, want het ziekteverzuim was dit najaar drie keer zo groot als normaal gesproken. Medewerkers cijferen zichzelf weg in het belang van onze cliënten, maar ze moeten wel oppassen dat ze niet teveel hooi op de vork nemen.” De uitgestelde opening van nieuwe woonlocatie De Kaoie in Sint-Annaland in september leverde veel onzekerheid onder cliënten op en ook veel extra werk. “De afgelopen tijd heb ik intensief overleg gehad met de bouwer en verhuurder van het pand”, vertelt Keimpe. “Er waren diverse mankementen aan het gebouw, maar die zijn inmiddels zo goed als verholpen. Helaas kost de afwikkeling ervan veel tijd.”

Openheid

In het nieuwe jaar wil Keimpe zich sterk maken voor een open cultuur. “Ik hoorde de afgelopen maanden soms dat niet iedereen durft te zeggen wat hij of zij denkt. Naast al het moois en goeds dat ik heb mogen zien, is het natuurlijk ook noodzakelijk om aandacht te hebben voor zaken die verbeterd kunnen worden. Het is cruciaal dat alle medewerkers zich veilig genoeg voelen om zichzelf uit te spreken, anders gaat dit ten koste van de arbeidsvreugde en soms zelfs de kwaliteit van zorg. Met de cliëntenraad en ondernemingsraad hebben we hier al samen over gesproken. Hoe creëren en borgen we een veilige en open organisatiecultuur? Dat wordt één van de belangrijkste speerpunten het komende jaar. In een veilige en open cultuur durven medewerkers zichzelf en anderen uit te dagen om de kwaliteit van zorg nog een stapje verder te brengen en kunnen ze elkaar, ongeacht rol en/of functie, opbouwend aanspreken. Medewerkers durven dan te ondernemen en initiatieven aan te dragen. Daar profiteert heel Sjaloom Zorg van.”

Vooruit

Ondanks de onzekerheid die corona met zich meebrengt kijkt Keimpe met vertrouwen uit naar 2021. “Ik ben blij met de afspraken die voor volgend jaar met het zorgkantoor zijn gemaakt. Er staat een solide begroting voor volgend jaar klaar. Hopelijk krijg ik dan alsnog de kans om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van alle woon- en dagbestedingslocaties van Sjaloom Zorg!”