Gemeente Goeree-Overflakkee biedt sinds begin 2022 op vier locaties op Goeree-Overflakkee en één in Middelburg geplande logeerzorg aan. Het gaat hier om een pilot. De gemeente heeft daarvoor tijdelijke contracten afgesloten met Sjaloom Zorg, CuraMare, Eleos en Zorgthuys. De pilot loopt tot en met 31 december 2023.

Goeree-Overflakkee kent een bovengemiddelde vergrijzing. Mensen wonen langer thuis waardoor er een groeiende hulpvraag is. Dit betekent dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder toeneemt. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste volhouden, organiseert de gemeente samen met zorgorganisaties op het eiland logeerzorg. “We bieden logeerzorg aan voor een brede doelgroep”, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman.
Wat is logeerzorg?
Logeerzorg is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg waaronder naast logeerzorg bijvoorbeeld ook dagopvang en thuisondersteuning. Bij logeerzorg verblijft de zorgvrager enkele dagen (maximaal 18 per jaar) op een zogeheten logeerzorglocatie. De mantelzorger kan dan even op adem komen. Dit kan op vakantie zijn, maar ook gewoon thuis.
Doel van de pilot
De logeerzorg pilot heeft als doel overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Het moet daarnaast meer inzicht geven in de behoefte aan geplande logeerzorg en welke doelgroepen gebruikmaken van het aanbod. Ook moet het bijdragen aan een verbeterde samenwerking tussen de zorgorganisaties en gemeente Goeree-Overflakkee. De pilot moet op meerdere locaties op het eiland de ontwikkeling van logeerzorg op gang brengen.
Stap over de drempel
De drempel om gebruik te maken van logeerzorg is vaak nog hoog. Mantelzorgers zien het als vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. Men vindt het daarom moeilijk om de zorg over te dragen aan een ander. Of er wordt gedacht dat de naaste niet naar een logeerhuis wil. Het team Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van gemeente Goeree-Overflakkee maakt dit graag bespreekbaar. Voor jezelf zorgen is namelijk een belangrijke voorwaarde om voor de ander te kunnen blijven zorgen. Zij helpen bij het vinden van een goede, juiste plek. Het geeft rust wanneer de mantelzorger weet dat hun naaste in goede handen is.
Meer informatie of gebruikmaken van logeerzorg?
Neem contact op met het Wmo-team van gemeente Goeree-Overflakkee. Dit kan maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 0187 of per e-mail naar wmo@goeree-overflakkee.nl