Woensdag 15 mei vond tijdens het congres ‘Samen sterk voor volwaardig leven’ de officiële aftrap plaats van programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Minister Hugo de Jonge lichtte het programma toe en de Klankbordgroep van het programma werd geïnstalleerd. Deze klankbordgroep heeft directe invloed op het programma en bestaat uit ervaringsdeskundigen, cliënten, naasten en zorgprofessionals. Regiomanager Arianne Ligtendag woonde het congres samen met zorgkundige coaches Leonie v/d Reest en Martie Blok bij.

Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie de gehandicaptenzorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Mensen met een beperking en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Mensen met een beperking en hun familie denken zelf mee in het programma. Minister de Jonge: “Als we de zorg voor mensen met een beperking en hun naasten willen verbeteren, moeten we leren kijken met hun ogen.”

Begeleiding à la carte


Binnen Volwaardig leven vinden 7 projecten plaats. Waaronder het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ en de ondersteuning bij het invoeren en delen van technologie via de ‘Innovatie impuls’.

“Een zeer zinvolle en interessante dag” – Arianne Ligtendag

Het laatste vindt plaats in samenwerking met Academy het Dorp. Het Kennisplein Gehandicaptensector zal voor deze twee projecten de plek worden waar kennis wordt opgehaald, ontwikkeld en verspreid.

Vernieuwing


Op het congres presenteerden organisaties hun plannen voor vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la carte’ aan ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, vertegenwoordigers van zorgkantoren en het ministerie van VWS. De zorgaanbieders die hiervan geselecteerd worden gaan binnen ‘Begeleiding à la carte’ 2 jaar lang aan de slag met hun plan voor persoonsgerichte zorg. Bij het uitvoeren van dat plan kunnen zij hulp krijgen van VWS.

Innovatie impuls


In de gehandicaptenzorg zijn er al veel organisaties bezig met technologische innovaties. Deze initiatieven blijven vaak hangen binnen de organisatie die ze ontwikkelt. Het invoeren en uitbreiden van innovatie blijkt lastig. Met de Innovatie impuls biedt het ministerie van VWS 20 à 30 zorgaanbieders hier ondersteuning bij.
Voor de zomer van 2019 zal er een oproep aan organisaties worden gedaan om te laten weten of ze hieraan willen deelnemen. De bedoeling is niet om nieuwe technologie te ontwikkelen, maar juist gebruik te maken van bestaande technologie binnen de sector.