De Gemeente Goeree-Overflakkee is in nauwe samenwerking met CuraMare en Oost West Wonen/Sjaloom Zorg begonnen om drie locaties in Dirksland klaar te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om het voormalig zorgcentrum Geldershof. Daarnaast zijn ook Elkersweide en Molenzicht in beeld.

De gemeente vindt het belangrijk om gastgezinnen en gevluchte mensen uit Oekraïne in beeld te hebben en zo nodig te informeren. Over onderwijs en zorg bijvoorbeeld of uit het oogpunt van veiligheid. Aanmelden kan via https://lnkd.in/dzJUb59B. Daar is ook informatie over de opvang te vinden. Veel is nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de komende periode meer bekend wordt.