Woonlocatie De Vyver in Ouddorp is geraakt door het coronavirus. Zeven medewerkers en twee cliënten zijn inmiddels positief getest. Zij zijn in quarantaine gegaan. Met goedkeuring van de GGD zijn álle bewoners van De Vyver getest. Op dit moment verblijven zij uit voorzorg in thuisisolatie, in afwachting van de uitslag. Sjaloom Zorg heeft alle betrokkenen geïnformeerd.

Sjaloom Zorg betreurt dat ondanks alle preventieve maatregelen het virus toch bewoners en medewerkers heeft getroffen. Uiteraard leeft de organisatie mee met alle betrokkenen en wenst hen veel beterschap.
De besmettingen hebben gevolgen voor meerdere locaties van Sjaloom Zorg. Locatie Bie Joe in Ouddorp – waar diverse bewoners van De Vyver dagbesteding krijgen – sluit uit voorzorg de deuren tot 24 oktober. Daarnaast is een van de besmette medewerkers ook werkzaam op Willemshof in Middelharnis. Daarom is deze woonlocatie eveneens in thuisisolatie gegaan om mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen.
Zowel De Vyver als Willemshof kan tot en met 24 oktober geen bezoek ontvangen.

Sjaloom Zorg had, na de persconferentie van 13 oktober, de bezoekregeling voor haar locaties en mondkapjesbeleid al aangescherpt. Zo kunnen cliënten onder meer de komende weken slechts twee vaste bezoekers ontvangen. Bezoek vindt op afspraak plaats, wordt geregistreerd en mensen dienen een mondkapje te dragen bij het betreden van de locaties.