De aangekondigde nieuwe coronamaatregelen hebben impact op onze bezoekregeling voor woonlocaties. Wij hebben daarom een nieuwe flyer opgesteld, zodat u alles eenvoudig na kunt lezen omtrent een bezoek aan een van onze woonlocaties.

Ook wordt deze week een brief verstuurd naar alle ouders/belangenbehartigers. De inhoud van deze brief kunt u hieronder lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de zorgkundig coach of regiomanager.
#alleensamenkrijgenwecoronaondercontrole

Beste ouder/verwant,

Strengere maatregelen moeten het oplaaiende coronavirus weer indammen.
Uiteraard denkt Sjaloom Zorg na over de impact die deze maatregelen hebben binnen onze organisatie. De cliëntdoelgroepen van Sjaloom Zorg zijn soms erg verschillend. Daardoor kan het zijn dat er op één locatie strengere regels gelden dan op andere. Deze veiligheidsafwegingen worden gemaakt door de regiomanager en het desbetreffende team. Wel blijven alle gemeenschappelijke ruimtes op de locaties nog steeds gesloten voor bezoek.
U vindt hieronder enkele belangrijke vragen en antwoorden..

Wat is het beleid van Sjaloom Zorg omtrent mondkapjes?
Bij gewone zorgmomenten waarbij kort contact nodig is (zoals tanden poetsen of flossen), wordt een risico-afweging gemaakt door de medewerker (in overleg met de regiomanager).
Aangezien de zorgvragen van onze cliënten erg divers zijn, is het belangrijk om dit per cliënt te beoordelen. Het wel of niet gebruiken van een mondkapje valt dus onder ‘zorg op maat’.

Bij een (verdachte) besmette cliënt geldt altijd het quarantaine-protocol. Daar valt dus standaard het gebruik van medische mondkapjes onder.

Cliënten moeten soms lang wachten op een coronatest.
Kan Sjaloom Zorg daar niets aan doen?

Steeds meer mensen laten zich testen op corona. Daardoor loopt de wachttijd soms flink op of moeten mensen uitwijken naar een testlocatie die ver weg ligt.
Sjaloom Zorg wil de wachttijd voor cliënten zo kort mogelijk houden. Daarom worden er op dit moment gefaseerd eigen medewerkers opgeleid voor het afnemen van een coronatest. Binnenkort kunnen onze cliënten dus door medewerkers, met kennis van mensen met een beperking, worden geholpen.
Dit verkort hopelijk de wachttijd en de periode van thuisquarantaine (die de nodige stress met zich mee kunnen brengen).

Wat is het beleid omtrent horecabezoek?
Er wordt nagedacht over beleid omtrent bezoek aan horeca. Dit kan effect hebben op dagbestedingslocaties, zoals Lunchroom Victoria en HEMI. Zeker nu blijkt dat veel ‘brandhaarden’ ontstaan binnen horecagelegenheden. De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat te allen tijde voorop.

Wordt de bezoekregeling voor woonlocaties aangepast?
Sjaloom Zorg volgt de maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM. Daarom geldt sinds 28 september dat iedere bewoner maximaal drie personen per bezoek mag ontvangen. Daarbij dient iedereen de 1,5 meter afstand te respecteren (uitzondering hierop vormt een contactmoment dat valt onder de zorgvraag van de cliënt. Deze uitzonderingen worden – in overleg met de coach – vastgelegd in het zorgdossier).
Uiteraard geldt voor bezoek dat zij vrij van coronaklachten zijn als zij de woonlocatie bezoeken. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan aub contact op met de zorgkundig coach om te kijken naar een alternatief bezoek, zoals bijvoorbeeld beeldbellen met de cliënt.

Wat gebeurt er nu met de dagbestedingslocaties?
Maximaal dertig mensen mogen in een ruimte bijeen komen. De regiomanagers brengen in kaart hoeveel cliënten er per dag op de dagbestedingslocatie werken en wat de mogelijke risico’s zijn. Alle locaties worden ingericht zodat maximaal dertig deelnemers kunnen werken en tegelijkertijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Is dit niet mogelijk, dan wordt er gekeken naar alternatieve dagbesteding.

Gaat het vervoer wel gewoon door?
Het vrijwilligersvervoer gaat door, zoals nu geregeld is. Mochten cliënten geen mondkapje willen dragen, dan worden zij geweigerd door de chauffeur. Het is dus zeer belangrijk dat de cliënten het mondkapje dragen bij het instappen én tijdens de rit.

Wij hopen met deze brief de nodige vragen voor u weg te nemen. Voor specifieke vragen kunt u zich altijd wenden tot de regiomanager.

Met vriendelijke groet,
Stichting Sjaloom Zorg

Peter Goedhart

Manager Zorg