De Raad van Bestuur bestond vandaag even niet uit één, maar uit drie personen. Gerrie de Rijke en Jordi Ligtendag uit Tholen (bewoners van Smalstad XL) liepen als Prokkelactiviteit een ochtend mee met Henk Brinkman om te ervaren wat een directeur nu eigenlijk zoal doet.

Zij schoven aan bij het voorjaarsoverleg met CZ Zorgkantoor en lieten ook hun mening duidelijk horen. “Dit was een hele nuttige ochtend”, concludeerde Jordi aan het eind van het overleg. De twee cliënten werden door zorginkoper Karin van Pareren meteen uitgenodigd om over enkele maanden ook een nieuw overleg met het Zorgkantoor bij te wonen. Op die uitnodiging ging het tweetal graag in.

Prokkel

Ieder jaar vindt er een landelijke Prokkelweek plaats. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting waarbij mensen mét en zónder beperking samen komen.