Als je bij Sjaloom Zorg woont of logeert, krijg je diverse diensten aangeboden. Een aantal van deze diensten worden betaald vanuit je indicatie. Dit is afhankelijk van de leveringsvorm en de zorgwet. Zo is er de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met een onderverdeling aan pakketten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Sommige diensten betaal je zelf. Soms kunnen deze kosten gedeclareerd worden bij de zorgverzekering of er kan een aanvraag voor deze dienst gedaan worden bij de gemeente (WMO-ondersteuning).

Een overzicht van de diensten die betaald worden vanuit de WLZ in een bepaalde pakketvorm, vind je via de website van het Zorginstituut Nederland.

De aanvullende diensten welke worden aangeboden door Sjaloom Zorg en de tarieven hierbij, vind je onder het kopje ‘aanvullende diensten’.

Eigen bijdrage / extra kosten

De kosten voor de zorg die Sjaloom Zorg biedt, worden betaald uit de betreffende zorgwet. Echter, als je woont of logeert in een van onze woonlocaties of als je gebruik maakt van ons activiteitencentrum of de ambulante diensterverlening, betaal je een eigen bijdrage aan deze kosten, ook wel de ‘eigen bijdrage WLZ’ genoemd.

Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van je leeftijd, je inkomen en eventueel je gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het innen van deze eigen bijdrage gaat buiten Sjaloom Zorg om.

Als je meer wilt weten over de eigen bijdrage, dan kun je de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl) of een brochure aanvragen via het gratis telefoonnummer 0800-0087.

Op de site van het CAK kun je eveneens zelf nagaan hoeveel je aan eigen bijdrage moet betalen. Om dit te berekenen, zijn je persoonsgegevens, je sofinummer en je zorgverzekeringgegevens nodig. Gegevens over je eventuele inkomen hoef je niet op te geven. Deze worden door het CAK zelf opgevraagd bij de belastingdienst.

Aanvullende diensten

Als je bij Sjaloom Zorg woont in één van onze woonlocaties, kun je gebruik maken van aanvullende diensten omtrent het wassen.

Sjaloom Zorg kent in deze 3 mogelijkheden met bijbehorende tarieven*:

  • Wasverzorging compleet – € 42,46
    Je eigen was wordt compleet door ons verzorgd middels wasmiddel en wasapparatuur van Sjaloom Zorg;
  • Wasverzorging deels – € 11,89
    Je doet zelf je eigen was, maar je maakt gebruik van het wasmiddel en wasapparatuur van Sjaloom Zorg;
  • Wasverzorging zelfstandig – € 0,00
    Je doet je was volledig zelfstandig en je maakt hierbij gebruik van jouw eigen wasmiddel en jouw eigen wasapparatuur.

Bij aanvang van jouw zorg bij Sjaloom Zorg binnen een van onze woonlocaties, worden deze opties aan jou aangeboden. Jouw keuze wordt vervolgens opgenomen in de overeenkomst en indien van toepassing, worden deze kosten maandelijks bij jou in rekening gebracht.

*Prijspeil 2019