De Raad van Toezicht controleert de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Sjaloom Zorg. De Raad van Toezicht zorgt er onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag voor dat onze organisatie is voorzien van een capabel bestuur.

De leden houden toezicht op de realisatie van onze doelstellingen; de strategie en de risico’s verbonden aan onze activiteiten; de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en veiligheid van zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Sjaloom Zorg.


Petra Groenewege
Voorzitter

Florian Visser
Algemeen lid

René Kom
Algemeen lid

Aad Hoek
Algemeen lid

Dirk-Jan Bestman
Algemeen lid