De Raad van Bestuur (de heer Keimpe Bak) geeft leiding aan iedereen binnen Sjaloom Zorg.
Dit wordt ook ‘bestuurder’ genoemd.
Hij is verantwoordelijk voor het totale beleid van Sjaloom Zorg.
De Raad van Toezicht controleert of de bestuurder alles goed doet.

De bestuurder doet heel veel dingen, zoals:

Het behalen van de doelen van Sjaloom Zorg.
De doelen staan in de statuten.
De doelen komen uit de protestants-christelijke identiteit.
De doelen staan in de zorgvisie.

De bestuurder zorgt dat cliënten/verwanten en medewerkers zonder problemen hun mening kunnen geven (medezeggenschap).

De bestuurder zorgt dat iedereen binnen Sjaloom Zorg zich aan de wet en regels houdt.

De bestuurder is te bereiken via k.bak@sjaloomzorg.nl en 0187-609400.


Keimpe Bak
Raad van Bestuur