De Raad van Bestuur (de heer Henk Brinkman) geeft leiding aan iedereen binnen Sjaloom Zorg.
Dit wordt ook ‘bestuurder’ genoemd.
Hij is verantwoordelijk voor het totale beleid van Sjaloom Zorg.
De Raad van Toezicht controleert of de bestuurder alles goed doet.

De bestuurder doet heel veel dingen, zoals:

Het behalen van de doelen van Sjaloom Zorg.
De doelen staan in de statuten.
De doelen komen uit de protestants-christelijke identiteit.
De doelen staan in de zorgvisie.

De bestuurder zorgt dat cliënten/verwanten en medewerkers zonder problemen hun mening kunnen geven (medezeggenschap).

De bestuurder zorgt dat iedereen binnen Sjaloom Zorg zich aan de wet en regels houdt.

De bestuurder is te bereiken via h.brinkman@sjaloomzorg.nl en 0187-609400.

1 oktober 2020 gaat de bestuurder met pensioen.
De heer Keimpe Bak wordt de nieuwe bestuurder van Sjaloom Zorg.
Hij is te bereiken via k.bak@sjaloomzorg.nl en 0187-609400.


Henk Brinkman
Raad van Bestuur