Privacy is een groot goed, zeker als het gaat om persoonlijke informatie. Binnen Sjaloom Zorg worden privacygevoelige gegevens cliënten verwerkt. Cliënten die zorg van Sjaloom Zorg ontvangen, moeten er op kunnen vertrouwen dat er vertrouwelijk en zorgvuldig met (privacygevoelige) informatie wordt omgegaan. Het op een juiste wijze omgaan en beveiligen van uw gegevens is onderdeel van goede zorg die wij bieden. Sjaloom Zorg vindt het belangrijk dat u op juiste en heldere wijze wordt geïnformeerd over uw en onze rechten en plichten ten aanzien van privacy. Het beleid hieromtrent is hieronder te vinden.

Privacybeleid cliënten