De missie

Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg in alle levensfasen zorg, ondersteuning en advisering. In de huidige samenleving nemen zelfstandigheid en zelfredzaamheid een belangrijke plaats in. Ons streven is daarom cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te laten voeren. Sjaloom Zorg staat naast mensen op basis van presentiebenadering* en een christelijke levensvisie. Wij helpen waar nodig is. Voor zowel wonen, werken als vrije tijd, bieden wij een totaal pakket van producten en diensten.

 

*Presentietheorie van prof. Andries Baart: presentie.nl

Kernthema’s 2020 – 2022

Sjaloom Zorg heeft drie kernwaarden benoemd die de basis vormen van het strategisch beleidsplan en daarmee ons denken en doen bepalen.

Kernthema’s:

  • Liefdevol
  • Passie
  • Warmhartig