Wat gaat goed en wat kan beter binnen Sjaloom Zorg? De antwoorden hierop lees je sinds 2017 terug in het Kwaliteitsrapport. In het rapport kan je alle informatie terugvinden die te maken heeft met de kwaliteit van zorg.

Naast cijfers en bevindingen vanuit de organisatie, komen ook anderen aan het woord, zoals de Centrale Medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad en de Raad van Toezicht.

Voortgangsbericht Kwaliteitskompas 2022

Het voortgangsbericht is een onderdeel van het nieuwe Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. Goede zorg voor mensen met een langdurige beperking staat daarbij voorop. Het kader geeft duidelijkheid over kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven. Sjaloom Zorg geeft met deze video een inkijkje hoe dat binnen de organisatie geregeld is. In de video geven cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers kort hun mening over (de zorgkwaliteit bij) Sjaloom Zorg. Zij worden geïnterviewd door cliënten Petra en Denise.

 

Kwaliteitsrapport 2021

Kwaliteitsrapport 2020

Kwaliteitsrapport 2019

Kwaliteitsrapport 2019
Kwaliteitsrapport 2018 (cliëntenversie)

Kwaliteitsrapport 2018

Kwaliteitsrapport 2018
Kwaliteitsrapport 2018 (cliëntenversie)

Kwaliteitsrapport 2017

Kwaliteitsrapport 2017 (cliëntenversie)
Kwaliteitsrapport 2017 (cliëntenversie)