Ergens mee oneens? Dit kun jij doen!

Sjaloom Zorg doet er alles aan doet om jou zo prettig mogelijk te laten wonen en werken.
Toch kan het gebeuren dat bepaalde zaken niet lopen zoals jij wilt.
Praten met je coach kan het probleem misschien al oplossen.
Soms helpt dat niet.
Je blijft het oneens.
Dan heb je een klacht.
Je kan terecht bij de vertrouwenspersoon van Sjaloom Zorg.
Zij helpt om je klacht duidelijk te maken.
Kun je zelf duidelijk aangeven wat je klacht is?
Dan kun je gelijk je klacht doorgeven aan de klachtenfunctionaris.
Zij helpt bij het oplossen van de klacht.
Lukt ook dit niet, dan wordt de klacht ingestuurd bij de klachtencommissie.
Deze groep mensen kijkt wat er aan de hand is.
En geeft haar mening (oordeel) over jouw klacht.

Wie kan een klacht hebben?

  • Alle cliënten van Sjaloom Zorg
  • Ouders of familie van cliënten van Sjaloom Zorg
  • Andere betrokkenen bij de zorg van de cliënt

Voorbeelden van een klacht

  • Je moet te lang wachten op hulp
  • De coach doet vaak onaardig tegen je
  • Je vindt het eten vies
  • Je bent het oneens met de inhoud van het zorgplan

Klacht over zorg die jij niet wilt
(onvrijwillige zorg)

De Wet zorg en dwang beschermt jou tegen zorg die jij eigenlijk niet wilt.
Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd.
Er zijn speciale vertrouwenspersonen en een speciale klachtencommissie voor klachten over onvrijwillige zorg.
Klik hier voor meer informatie of download de folders. Deze staan onder het kopje ‘downloads’.

Mail nu naar de vertrouwenspersoon:
Marijke Snippe
Telefoon: 06-12569105
E-mail: m.snippe@sjaloomzorg.nl

Per brief:
***VERTROUWELIJK***
T.a.v. Mevr. M. Snippe
p/a Watertoren 20
3247 CL Dirksland

Mail nu naar de klachtenfunctionaris:
Annelies van der HamAnnelies van der Ham
Telefoon: 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

LET OP: Wegens zwangerschapsverlof wordt Annelies van 7 september 2021 tot en met 18 januari 2022 vervangen door Alie de Hoog.
Zij is bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer en mailadres.

Per brief:
Klachtenfunctionaris Sjaloom Zorg
t.a.v. Annelies van der Ham
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem

Artikelen klachtenregeling