Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg, ondersteuning en advies.
Wij zijn er voor hen in alle levensfasen, zonder te kijken naar oorzaak, beperking of leeftijd.
Maar waarom doet Sjaloom Zorg dat?
De naam ‘Sjaloom’ komt uit de Bijbel.
De naam betekent vrede.
Vrede zien wij als naastenliefde/mensenliefde, geïnspireerd door de relatie met God.
De ondersteuning die Sjaloom Zorg geeft, heeft te maken met naastenliefde.

Sjaloom Zorg kijkt op één manier naar álle mensen:
‘Wij zijn geschapen en ieder van ons is uniek en onvervangbaar.’
Iedereen heeft dus evenveel waarde.
Wie je ook bent, wat je ook voelt, wat je ook denkt: je mag er zijn!
Ieder mens heeft het in zich om samen met anderen te leven.
Ieder mens brengt daarbij sterke en zwakke punten in, talenten en beperkingen.
Het gaat erom dat mensen genieten van elkaars talenten en elkaar helpen met zwakke punten.

De medewerkers van Sjaloom Zorg zijn echte professionals.
Hun motivatie heeft wel degelijk met betrokkenheid en naastenliefde te maken.
Dat zie je ook terug in onze kernwaarden: liefdevol, passie en warmhartigheid.
Onze medewerkers willen zich inspannen voor een ander, iets voor hen betekenen.
Niet als (bijna-)familielid, maar als betrokken professional.
Het ondersteunen van mensen met een beperking is namelijk een vak.
Het is de taak van onze medewerkers om cliënten te helpen hun levensbestemming te vinden.
Hoe klein of groot die taak ook is.

Sjaloom Zorg wil aandacht geven aan het geestelijk leven van cliënten.
Voor mensen met een christelijke levensvisie gaat het hierbij om de relatie met God.
Deze relatie wordt persoonlijk beleefd, maar ook samen met anderen.
Denk bijvoorbeeld aan Bijbellezing en gebed bij het eten.
Ben je zelf niet gelovig of heb je een ander geloof dan het christelijke?
Ook dan ben je bij Sjaloom Zorg zeker welkom.
Sjaloom Zorg wil namelijk iedereen helpen die dat nodig heeft.
Je hoeft niet mee te bidden.
Wel vragen wij om respect en begrip voor diegenen die wel dat moment van stilte of gebed willen hebben.

Lees hoe Sjaloom Zorg omgaat met het thema identiteit