Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking zorg, ondersteuning en advies.
Wij zijn er voor hen in alle levensfasen, zonder te kijken naar oorzaak, beperking of leeftijd.
In de samenleving zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid belangrijk.
Wij willen daarom cliënten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven laten voeren.
Sjaloom Zorg staat naast mensen op basis van een christelijke levensvisie.
Onze medewerkers zijn warmhartig, liefdevol en hebben passie voor hun werk.
Dat worden ‘kernwaarden’ genoemd.
Bij ons staat de vraag van de cliënt centraal.
Wij helpen waar nodig is.
Voor zowel wonen, werken als vrije tijd, bieden wij een totaal pakket van producten en diensten.

Lees hoe Sjaloom Zorg omgaat met het thema identiteit