Stichting Sjaloom Zorg is sinds 1 januari 2022 een officieel erkende ANBI-instelling. 

Protestants Christelijke Stichting Sjaloom Zorg op Goeree-Overflakkee e.o.
Watertoren 20
3247 CL  Dirksland
0187 609 400
www.sjaloomzorg.nl
info@sjaloomzorg.nl

RSIN / fiscaal nummer 002780586

Doelstelling

Verder groeien naar de toekomst

Sjaloom Zorg focust zich de komende beleidsperiode nog sterker op de kwaliteit van bestaan van haar cliënten en kwaliteit van werken van haar medewerkers. Het uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat. Alleen Sámen kunnen we werken aan een nog hogere kwaliteit, (door)ontwikkeling en groei. Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking in alle levensfasen zorg, ondersteuning en advisering, gericht op kwaliteit van leven. Ongeacht oorzaak of beperking streven we naar ondersteuning, zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk invulling kunnen geven aan hun dagelijks leven. Sjaloom Zorg wil naast mensen staan op basis van presentiebenadering en een christelijke levensvisie.

Beleidsplan

Klik hier voor ons actuele beleidsplan.

Functie van de bestuurder
Drs. K.P. Bak, bestuurder

Beloningsbeleid
Conform de WNT-normen en regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp zijn de vergoedingen voor de raad van bestuur en raad van toezicht over 2021:

Drs. K.P. Bak, raad van bestuur: € 154.594.
H. Brinkman, MBA, raad van bestuur € 44.477 (wegens beëindigen dienstverband).

Voor Sjaloom Zorg is de zorgsectorklasse ‘’III’’ van toepassing. Het bezoldigingsmaximum van deze klasse is € 170.000,- voor de raad van bestuur. In 2021 was er geen sprake van een overschrijding van voornoemd bezoldigingsmaximum.

De maximale bezoldiging van de toezichthouders voor leden en voorzitters bedraagt 10% respectievelijk 15% per kalenderjaar van de voor de desbetreffende instelling geldende maximale bezoldiging van de bestuurder. De raad van toezicht van Sjaloom Zorg ontvangt minder dan de maximaal toegestane bezoldiging.

P. Groenewege-Schaap Msc, Voorzitter raad van toezicht: € 15.300.
L.F. Visser Msc, Lid raad van toezicht: € 10.200.
R. Kom, Lid raad van toezicht: € 10.200.
Mr. T. Abbo, Lid raad van toezicht: € 10.200.
Drs. A.M. Noorthoek, Lid raad van toezicht: € 10.200.

Financiële verantwoording

Klik hier voor onze financiële verantwoording.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Klik hier voor onze kwaliteitsrapporten die een goed beeld geven van onze activiteiten.

Publicatieplicht

Klik hier voor ons ingevulde standaard formulier publicatieplicht zorginstellingen.