De uitslagen van het laatste cliënttevredenheidsonderzoek van Sjaloom Zorg liegen er niet om: cliënten zijn dik tevreden met de geboden hulp. (Klik hier voor de uitleg in beeld). Iedere drie jaar voert een onafhankelijk onderzoeksbureau het cliënttevredenheidsonderzoek binnen de organisatie uit. Daaruit blijkt dat de tevredenheid onder dagbestedings- en ambulante cliënten nog verder gestegen is. Ambulante cliënten geven Sjaloom Zorg dit jaar zelfs het hoogst haalbare cijfer: drie punten!

Dit jaar ligt de focus bij Sjaloom Zorg, met de slogan ‘Van goed naar goud’ op het nóg krachtiger neerzetten van goede zorg. Daarbij lijken we op de juiste weg. Ten opzichte van drie jaar geleden is het cijfer op zowel ambulante begeleiding als dagbesteding gestegen. Bij dagbesteding scoorde Sjaloom Zorg een 2,8 (in 2019 een 2,7) en bij ambulant dus een 3,0 (in 2019 een 2,8). Cliënten die bij Sjaloom Zorg wonen gaven een nette 2,6 (evenals in 2019).

Tot slot heeft Sjaloom Zorg onlangs haar HKZ-hercertificering ontvangen. Dit keurmerk controleert of zorgorganisaties voldoen aan alle landelijke kwaliteits- en veiligheidseisen. Met slechts drie kleine bevindingen heeft Sjaloom Zorg opnieuw een mooi rapport in handen. Het doel blijft ongewijzigd: focus op de allerbeste zorg voor mensen met een beperking.

CTO_2022