In- en exclusiecriteria

Willemshof is een voorziening waar mensen begeleid zelfstandig wonen. De appartementen zijn voorzien van een woonkamer, (aangepaste) badkamer, slaapkamer en keuken. Ieder appartement heeft een eigen bergruimte in het fietsenhok. Willemshof is een huis zonder drempels, aangepaste badkamers en automatische deuren zodat ook rolstoelafhankelijke mensen kunnen wonen op Willemshof.

Leeftijden cliënten

De leeftijden variëren tussen de 25 en 75 jaar.

Grondslagen

(licht)verstandelijke en/of (licht)lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en/of psychiatrische problematiek. De cliënten wonen er met van een WLZ indicatie of op basis van een WMO indicatie. De cliënten wonen en ontvangen zorg op vrijwillige basis.

Visie

De begeleiding is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid  van de cliënt.

De wensen en hulpvragen worden besproken met de coach en opgesteld in het zorgplan.

Respect voor de medemens en gelijkwaardigheid is het uitgangspunt waar we naar streven op Willemshof. Cliënten kunnen d.m.v. een alarmsysteem vragen om de hulp van een medewerker.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van grote waarde in de voorziening, er wordt regelmatig een beroep gedaan op hen. Er is een vaste groep mantelzorgers/vrijwilligers die regelmatig uitstapjes of activiteiten verzorgen voor de cliënten.

Capaciteit

16 appartementen

« Terug naar locaties