In- en exclusiecriteria

De Westplaat is een appartementencomplex in Sommelsdijk. De locatie biedt woonruimte voor 24 cliënten. De appartementen hebben een eigen voordeur met bel, zitkamer, slaapkamer, badkamer (douche, wastafel en toilet), berging en een balkon. Ook heeft elk appartement beschikking over een eigen kelderruimte.

Leeftijden cliënten

Van 20 tot 80 jaar

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h. De zorg is op vrijwillige basis. Financiering vindt plaats vanuit de Wmo, Wlz of (gemeentelijke) subsidie.

Visie

Cliënten worden betrokken/hebben inspraak door middel van de medezeggenschapsraad. In het appartement heeft de cliënt de mogelijkheid om zijn eigen bestaan vorm te geven. In de begeleiding/verzorging gaan we uit van de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Er wordt waarde gehecht aan keuzevrijheid, volwaardigheid en het stimuleren of behouden van zelfstandigheid.

Betekenisvolle relaties van de cliënt worden naar wens en mogelijkheden betrokken, bv. contacten in de wijk, familie, vrienden, vrijwilligers, etc. Overdag gaan cliënten naar werk of dagbesteding. Afhankelijk van de hulpvraag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de dagbesteding op de woonlocatie.

« Terug naar locaties