In- exclusiecriteria

Vollenhoven is gelegen in het dorpje Melissant midden op Goeree Overflakkee. Vollenhoven kent 15 appartementen. Ook wonen in hetzelfde wooncomplex senioren, die op hun beurt weer zorg krijgen van andere zorgaanbieders. Waar nodig kunnen de senioren kiezen om 24-uurs alarmopvolging te nemen van Sjaloom Zorg.

Leeftijden cliënten

Variërend tussen de 21 en 60 jaar.

Grondslagen

In Vollenhoven wonen mensen met een (licht) verstandelijke beperking, laag begaafdheid of niet- aangeboren hersenletsel met eventuele bijkomende psychiatrische of gedragsmatige problemen. De cliënten wonen op basis van een WLZ dan wel een WMO-indicatie. Zorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Binnen het appartementencomplex zijn geen voorzieningen voor mindervaliden, waardoor er geen zorg aan lichamelijk beperkte cliënten gegeven kan worden. De cliënten dienen te beschikken over enige praktische vaardigheden op het gebied van huishouden en zelfzorg of dienen de mogelijkheden te hebben zich op deze praktische vaardigheden te ontwikkelen met professionele ondersteuning aan de hand van de doelen in het zorgplan.

Visie

Vollenhoven is een voorziening waar iedere cliënt zijn eigen appartement heeft. Bij Vollenhoven ligt het accent op de autonomie van de cliënt. De begeleiding is gericht op het ‘normale leven’. De begeleiding stimuleert de cliënten om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven en hun eigen omgeving. De cliënten worden gestimuleerd zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te nemen. Het team van professionals op de woonvoorziening biedt hen daarbij ondersteuning. Door de hechte samenwerking binnen het kleine team, wordt de cliënten de geborgenheid en stabiliteit geboden die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen. Het accent ligt op de individuele begeleiding van de cliënt, maar er is ruimte om op vaste momenten deel te nemen aan de groepsmomenten. Het is niet verplicht voor een cliënt om deel te nemen aan de groepsmomenten.

Capaciteit

16 cliënten.

« Terug naar locaties