In- exclusiecriteria

De in Melissant gelegen locatie Vollenhoven kent 12 appartementen. Op de locatie werkt men samen met collega zorgaanbieder Zuidwester. Ook wonen in het zelfde wooncomplex veel senioren, die op hun beurt weer zorg krijgen van CuraMare.

Leeftijden cliënten

Variërend tussen de 29 en 60 jaar

Grondslagen

In Vollenhoven wonen mensen met een verstandelijke of psychiatrische problematiek en niet aangeboren hersenletsel. De cliënten wonen op basis van een Wlz dan wel een Wmo indicatie. Zorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Binnen het appartementencomplex zijn geen voorzieningen voor minder validen, waardoor er zorg aan complexe lichamelijk beperkte cliënten gegeven kan worden.

Visie

Vollenhoven is een voorziening waar men zoveel mogelijk zelfstandig woont. Bij Vollenhoven ligt het accent op de autonomie van de cliënt. In een hecht, klein team staat de samenwerking en daarnaast de eigenwaarde van de cliënt voorop. De cliënt kan daarbij desgewenst ondersteuning krijgen van de professionals om hem/haar heen. Het netwerk kan hierbij ook een belangrijke rol invullen. De cliënten wonen zelfstandig in het wooncomplex, waar ook de mogelijkheid is, om in een gastvrije omgeving deel te nemen aan het groepsgebeuren.

Capaciteit

12 appartementen

« Terug naar locaties