In-  en exclusie

Smalstad XL is een woonzorglocatie in de Thoolse wijk Stadszicht II. Het complex bestaat uit drie woonlagen, met twee gemeenschappelijke woonkamers. Smalstad XL richt zich op een gemêleerde doelgroep. De bewoners (van jong tot oud) verschillen in mate van zelfstandigheid. Iedere cliënt heeft zijn eigen woonkamer, badkamer en slaapkamer en men kan desgewenst gebruikmaken van een gemeenschappelijke ruimte om samen te eten en te ontspannen.

Leeftijden cliënten

Variërend van 18 jaar tot ongeveer 70 jaar

Alle cliënten wonen en nemen deel aan activiteiten op vrijwillige basis, er is sprake van een Wlz indicatie of een Wmo beschikking.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Doelgroepen cliënten

  • Jeugd: logeren, crisis.
  • Adolescenten: leerbaar en trainbaar a.d.h.v. het zorgplan
  • Ouder wordende cliënten: lichamelijke beperkingen
  • Cliënten verstandelijke beperking en psychiatrie, dubbele diagnose
  • Cliënten verstandelijke beperking en verslaving

Visie

Het team van Smalstad XL zie het als missie om laagdrempelige zorg, begeleiding en ondersteuning van hoogstaande kwaliteit aan mensen met een beperking in alle levensfasen aan te bieden. Dit op basis vanuit de Christelijke identiteit. Daarbij heeft ieder mens met een beperking recht op functioneren binnen de samenleving en een stem hoe hij of zij dit functioneren wil vorm geven. De Sjaloom Zorg-methode staat centraal; het methodisch werken waarbij het zorgplan leidend is in de zorg en begeleiding. Binnen Smalstad XL werken we niet vanuit één methode maar we gebruiken allerlei verschillende stromingen uit de pedagogiek en psychologie. Het meest gebruiken we ons gezonde verstand, nuchterheid en de christelijke waarden en normen.

« Terug naar locaties