In- en exclusiecriteria

Arbeidstrainingcentrum Scheldestromen in Kapelle is een werkcentrum waar diverse, arbeidsgerelateerde werkzaamheden worden verricht.

Leeftijden cliënten

Vanaf 16 jaar en ouder

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Cliënten kunnen zich aanmelden via een Wlz-, PGB-, WMO-indicatie. Een criterium is dat de cliënt zelfstandig algemene dagelijkse levensverrichtingen uit kan voeren die betrekking hebben op de werksituatie. Deelname is op basis van vrijwilligheid.

Visie

De doelstelling van het ATC is om cliënten te stimuleren zich te richten op hun mogelijkheden en deze verder  te ontwikkelen zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Dit doen ze door deel te nemen aan verschillende projecten die geboden worden zoals catering, productie, kringloopwinkel en Copyshop. Daarnaast hebben we een laagdrempelige inloop/crea waar iedereen welkom is voor gezelligheid en sociale contacten.

Tijdens de werkzaamheden ligt het belang bij ontwikkelingsgerichte dagbesteding, arbeidsmatig werken en indien mogelijk terugkeer in de maatschappij . Dit kan bijvoorbeeld door begeleiding vanuit het ATC naar een vrijwilligersplek/ werkervaringsplaats waardoor de cliënt  kan participeren met haar /zijn mogelijkheden. Iedere cliënt  werkt met een persoonlijk trajectplan waarin doelgericht wordt gewerkt aan zijn/haar ontwikkeling. Hierin staan de mogelijkheden en talenten van de cliënt centraal. Daarnaast kunnen er op de afdelingen certificaten worden behaald. De cliënt heeft eigen regie over dit persoonlijke trajectplan.

« Terug naar locaties