In-  en exclusie

Perk &  Bos bevindt zich op Flakkee, Tholen en in Kapelle.

Leeftijden cliënten

18 jaar en ouder

Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis, er is sprake van een wlz indicatie, een wmo beschikking of een stage vanuit het speciaal onderwijs.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

De cliënten nemen deel aan alle activiteiten op een volwaardige, actieve en zinvolle manier. De mogelijkheden en talenten van allen staat centraal. Er wordt gestreefd naar activiteiten die raakvlakken hebben met  het reguliere hoveniersleven. De groenactiviteiten bevinden zich zoveel mogelijk in het publieke domein, er is ruimte voor een praatje maar er wordt ook serieus werk verzet. In de werkplaatsen, waar ruimte is  voor houtbewerking en reparatie werkzaamheden worden bijvoorbeeld nestkastjes getimmerd,  er worden houtblokken gekliefd en afvalhout word bewerkt tot leuke producten.

« Terug naar locaties