Leeftijden cliënten

18 jaar en ouder

Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis, er is sprake van een wlz indicatie, een wmo beschikking of een stage vanuit het speciaal onderwijs.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

Perk & Bos biedt een werkplek voor mensen die graag arbeidsmatig aan de slag willen, maar (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan (begeleid) werk of een reguliere baan.  De cliënten nemen deel aan alle activiteiten op een volwaardige en zinvolle manier. De mogelijkheden en talenten van allen staat centraal. Er wordt gestreefd naar activiteiten die raakvlakken hebben met het reguliere hoveniersleven. Door trainingen en cursussen worden de mogelijkheden van cliënten zoveel mogelijk ontplooid. Voor sommige deelnemers betekent dit een doorstroming naar een reguliere baan. De begeleiding richt zich op het aanleren van sociale vaardigheden en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. De groenactiviteiten bevinden zich zoveel mogelijk in het publieke domein. Er wordt serieus werk verzet, maar er is ook ruimte voor een praatje. In de werkplaatsen, waar ruimte is  voor houtbewerking en reparatiewerkzaamheden worden bijvoorbeeld nestkastjes getimmerd,  houtblokken gekliefd en afvalhout bewerkt tot leuke producten. Ook biedt Perk & Bos hulp bij mensen die om welke reden dan ook iets niet kunnen onderhouden. Denk aan het aanpakken van een verwaarloosde tuin.

« Terug naar locaties