Woningbouwvereniging Beter Wonen bouwt momenteel in Ouddorp  26 “Nul-op-de-meter”-appartementen voor mensen met een beperking. De appartementen krijgen een eigen voordeur met bel, zitkamer, slaapkamer, badkamer (douche, wastafel en toilet). Deze NOM-woningen krijgen bij een ‘normaal energieverbruik’ geen energienota. De energie zal worden opgewekt door zonnepanelen op het eigen dak.

Leeftijden cliënten

Vanaf 18 jaar.

Grondslagen

(Licht)verstandelijk-, psychiatrische-, en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De zorg is op vrijwillige basis. Financiering vindt plaats vanuit de Wmo, Wlz of (gemeentelijke) subsidie.

Visie

Cliënten worden betrokken/hebben inspraak door middel van de medezeggenschapsraad. In het appartement heeft de cliënt de mogelijkheid om zijn eigen bestaan vorm te geven. In de begeleiding/verzorging gaan we uit van de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Er wordt waarde gehecht aan keuzevrijheid, volwaardigheid en het stimuleren of behouden van zelfstandigheid.

Betekenisvolle relaties van de cliënt worden naar wens en mogelijkheden betrokken, bv. contacten in de wijk, familie, vrienden, vrijwilligers, etc. Overdag gaan cliënten naar werk of dagbesteding.

 

« Terug naar locaties