In-  en exclusiecriteria

Molenzicht is een appartementencomplex. Het gebouw staat in de wijk Molenzicht in Dirksland en is omgeven door koopwoningen uit de vrije sector waardoor er sprake is van integratie met de buurt. Er wonen 14 cliënten, zij beschikken over een eigen appartement met een woon-slaapkamer, keuken en badkamer.

Leeftijden cliënten

Vanaf 22 tot 65 jaar

Visie

Op Molenzicht bieden we ondersteuning aan mensen die hulp behoeven in hun weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid met als uitgangspunt: autonomie & gelijkwaardigheid. Wij werken vanuit de visie dat de bewoner individueel en respectvol benaderd wordt. Uitgangspunt is het ondersteuningsplan waarin de bewoner met zijn coach zijn wensen en hulpvragen kenbaar maakt. Deze locatie moet een plek zijn waar de cliënt zich veilig en thuis voelt en waar hij zich kan ontwikkelen in dat wat hij zelf wil bereiken.

Grondslagen

De cliënten van Molenzicht zijn mensen met een verstandelijke beperking met daarnaast een psychische en/of een lichamelijke beperking, syndroom van Down en specifieke psychiatrische problematiek, niet aangeboren hersenletsel en cliënten met psychosociale problematiek. Binnen het appartementencomplex zijn geen voorzieningen voor minder validen, waardoor er geen complexe zorg aan lichamelijk beperkte cliënten kan worden gegeven. Alle cliënten wonen hier op vrijwillige basis.

« Terug naar locaties