In- en exclusie

Mauritshof is een woonlocatie en opvang in het centrum Dirksland.

Leeftijden cliënten

18 jaar en ouder

Alle cliënten wonen op vrijwillige basis, er is sprake van een wlz indicatie, een wmo beschikking.

Grondslagen

(licht) verstandelijk-, psychiatrische – en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

Mauritshof is een woonvoorziening die ruimte biedt aan 14 cliënten met een beperking op het gebied van NAH/Autisme/LVB/GGZ/LG. Deze diversiteit aan zorgvragen vergt van de medewerkers naast professionaliteit ook flexibiliteit in de wijze van begeleiden.

Op Mauritshof wordt dan ook individueel gekeken naar iedere cliënt/bewoner. Het personeel is empathisch, betrokken en staat “naast de cliënt” in het zoeken en vinden van hun hulpvraag maar ook hun eigen kracht, en weet dit op een professionele manier te begeleiden en vorm te geven met behulp van hun netwerk.

« Terug naar locaties