Klavertje Vier is een winkeltje in Woonzorg-centrum Maartenshof in Sint-Maartensdijk. Het is ontstaan vanuit een samenwerking met Stadlander, SVRZ, Spar Van Ommen en Sjaloom Zorg. Het is een kleine winkel, waar bewoners van het woonzorgcentrum hun boodschappen kunnen halen en bestellen. Daarbij is er ruimte voor een praatje en een kopje koffie, welke wordt verzorgd door cliënten. De cliënten gaan tevens rond met de koffiekar bij de diverse voorzieningen in het zorgcentrum, zoals de fysiotherapie en de kapper. Klavertje Vier wordt bemand door personeel en cliënten van Sjaloom Zorg. Zij zorgen er eveneens voor, dat bestelde boodschappen worden afgeleverd bij de ouderen.

In- en exclusie dagbesteding Tholen regio B

Thoolse Brug, Hemi, Klavertje4, samenwerking met diverse verenigingen, bedrijven en een winkel zoals, SVRZ (ouderenzorg) Concordia  (muziekvereniging) Paasheuvelgroep (kindervakantie kamp)

Leeftijden cliënten

vanaf 12 jaar (de zgn naschoolse opvang, schoolvakanties en op zaterdagen) tot GEEN leeftijdsgrens

Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis, er is sprake van een wlz indicatie, een wmo beschikking of een stage vanuit het speciaal onderwijs.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

Volwaardige deelname aan de samenleving. Mogelijkheden en talenten van de cliënten staan centraal. De samenwerking met en in de bedrijven maakt dat de cliënten zich volwaardig betrokken voelen. De werkplekken die gecreëerd zijn liggen hiermee soms dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt. Er is ook ruimte voor  cliënten en vrijwilligers om aan (re)creatieve activiteiten deel te nemen.

« Terug naar locaties