In 2010 is een samenwerking van start gegaan met het bedrijf HEMI Winkelinrichting. Sjaloom Zorg verzorgt voor dit bedrijf de bedrijfskantine, de catering, de schoonmaak van de kantoren en het algemene terreinonderhoud. De cliënten werken hierbij op alle vlakken mee met het personeel van Sjaloom Zorg. Hierdoor wordt een werkplek gecreëerd die dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt ligt. Verder werkt er een aantal cliënten in de productiehal van de fabriek, waar zij op hun eigen werkplek werkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning van het productiepersoneel van HEMI. HEMI winkelinrichting is een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er vindt een versmelting plaats van reguliere werknemers en cliënten met een beperking.

“Ik heb er iets speciaals mee. Ik vind het een goede zaak dat mensen met een beperking actief meedoen.”, aldus directeur Rien Koopman over de cliënten van Sjaloom Zorg die binnen zijn bedrijf aan de slag zijn.

In- en exclusie dagbesteding Tholen regio B

Thoolse Brug, Hemi, samenwerking met diverse verenigingen, bedrijven en een winkel zoals, SVRZ (ouderenzorg) Concordia  (muziekvereniging).

Leeftijden cliënten

vanaf 12 jaar (de zgn naschoolse opvang, schoolvakanties en op zaterdagen) tot GEEN leeftijdsgrens

Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis, er is sprake van een wlz indicatie, een wmo beschikking of een stage vanuit het speciaal onderwijs.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

Volwaardige deelname aan de samenleving. Mogelijkheden en talenten van de cliënten staan centraal. De samenwerking met en in de bedrijven maakt dat de cliënten zich volwaardig betrokken voelen. De werkplekken die gecreëerd zijn liggen hiermee soms dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt. Er is ook ruimte voor  cliënten en vrijwilligers om aan (re)creatieve activiteiten deel te nemen.

« Terug naar locaties