Dagbesteding De Dilt vindt plaats op woonvoorziening Smalstad XL in Tholen. Zowel in- als externe cliënten kunnen hier huishoudelijke vaardigheden leren, (voorbereidingen voor het) koken en meedoen aan creatieve activiteiten.

In- en exclusie dagbesteding Tholen regio B

Thoolse Brug, Hemi, samenwerking met diverse verenigingen, bedrijven en een winkel, SVRZ (ouderenzorg) Concordia  (muziekvereniging).

Leeftijden cliënten

Vanaf 20 jaar of eerder als stage vanuit bijzonder onderwijs.

Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis. Er is sprake van een Wlz-indicatie of PGB (vanaf VG3 t/m VG6), een Wmo-beschikking begeleiding groep of een stage vanuit het speciaal onderwijs.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

Volwaardige deelname aan de samenleving. Mogelijkheden en talenten van de cliënten staan centraal. De samenwerking met en in de bedrijven maakt dat de cliënten zich volwaardig betrokken voelen. De werkplekken die gecreëerd zijn liggen hiermee soms dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt. Er is ook ruimte voor  cliënten en vrijwilligers om aan (re)creatieve activiteiten deel te nemen.

« Terug naar locaties