Deze voorziening, gebouwd door woningbouwvereniging Beter Wonen, telt 26 “Nul-op-de-meter”-appartementen voor mensen met een beperking in Ouddorp. De appartementen hebben een eigen voordeur met bel, zitkamer, slaapkamer, badkamer (douche, wastafel en toilet). Deze NOM-woningen hebben bij een ‘normaal energieverbruik’ geen energienota. De energie wordt opgewekt door zonnepanelen op het eigen dak.

Leeftijden cliënten

Vanaf 18 jaar.

Grondslagen

(Licht)verstandelijk-, psychiatrische-, en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. De zorg is op vrijwillige basis. Financiering vindt plaats vanuit de Wmo, Wlz of (gemeentelijke) subsidie.

Visie

Cliënten worden betrokken/hebben inspraak door middel van de medezeggenschapsraad. In het appartement heeft de cliënt de mogelijkheid om zijn eigen bestaan vorm te geven. In de begeleiding/verzorging gaan we uit van de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Er wordt waarde gehecht aan keuzevrijheid, volwaardigheid en het stimuleren of behouden van zelfstandigheid.

Betekenisvolle relaties van de cliënt worden naar wens en mogelijkheden betrokken, bv. contacten in de wijk, familie, vrienden, vrijwilligers, etc. Overdag gaan cliënten naar werk of dagbesteding.

 

« Terug naar locaties