“De Waaje” is per 1 augustus 2020 een arbeidstrainings-  en dagbestedingsplaats, gevestigd op de voetbalvelden en in de kantine van WHS in Sint-Annaland.

Er vinden productie-, horeca-, schoonmaak- en (re)creatieve werkzaamheden plaats. Ook zal de buitendienst aansluiten voor groenonderhoud en het schoonhouden van het voetbalcomplex, dit in samenwerking met de vrijwilligers van WHS.

In- en exclusie dagbesteding Tholen regio B

De Waaje, Thoolse Brug, Hemi, Perk & Bos, samenwerking met diverse verenigingen, bedrijven en een winkel zoals, SVRZ (ouderenzorg) Concordia (muziekvereniging). Dit alles onder de noemer TholenWerkt.

Leeftijden cliënten

Vanaf 12 jaar (naschoolse opvang, schoolvakanties) tot GEEN leeftijdsgrens.
Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis.
Er is sprake van een Wlz-indicatie, een Wmo-beschikking of een stage vanuit het speciaal onderwijs.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

Volwaardige deelname aan de samenleving, mogelijkheden en talenten van de cliënten staan centraal. De samenwerking met en in de bedrijven maakt dat de cliënten zich volwaardig betrokken voelen. De werkplekken die gecreëerd zijn liggen hiermee soms dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt. Er is ook ruimte voor cliënten en vrijwilligers om aan (re)creatieve activiteiten deel te nemen.

Corona

De strenge COVID-19-regels hebben ons geleerd dat het heel belangrijk is dagbesteding  in de nabije omgeving te hebben, zodat vervoer niet per se noodzakelijk is en onze deelnemers zelfstandig naar de dagbestedingslocatie kunnen komen. Mocht er opnieuw een uitbraak komen, dan is door TholenWerkt gerealiseerd dat er op alle dagbesteding- en woonlocaties een zinvol dagprogramma aangeboden wordt.

« Terug naar locaties