Leeftijden cliënten

Jongeren in de leeftijd van 18 tot ongeveer 23 jaar.

Grondslagen

Mensen met een verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of persoonlijkheidsstoornissen. Er kan sprake zijn van verslaving, naast werkloosheid en een negatief mensbeeld.

Visie

De bewoners van de Vrije Veste krijgen geen indicatie voor beschermd wonen. Daarvoor is hun zorgvraag te licht. Aan de andere kant komen ze niet in aanmerking voor ambulante begeleiding in de thuissituatie. Daarvoor is hun zorgvraag juist weer te zwaar. Zij hebben echter wel behoefte aan complexe zorg.

Bopz toepassing

Nee

« Terug naar locaties