Aantal

8 cliënten

Leeftijden cliënten

Vanaf 18 jaar.

De cliënten wonen op basis van vrijwilligheid met een Wlz- indicatie.

De grondslag voor de indicatie is LG.

Visie

Sjaloom Zorg ondersteunt Stichting De Vlinderduin bij het opstellen van zorgplannen en het uitvoeren en bewaken hiervan. Daarnaast treden medewerkers van Sjaloom Zorg op als coördinator voor de gemeenschappelijke zorg, om zo de zorgvragen van de bewoners te optimaliseren. Het wooninitiatief ligt in handen van Stichting Vlinderduin. Deze stichting biedt met De Vlinderduin antwoord op de vraag van volwassen vrouwen naar een veilige, zelfstandige, kleinschalige woonvorm met begeleiding op maat. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, sociale cohesie en het vormen van nieuwe verbindingen zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Bopz toelating

Nee

« Terug naar locaties