In- en exclusie

Leeftijden cliënten

Vanaf 18 tot laatste levensfase

Grondslagen

Mensen met een verstandelijke, psychiatrische en /of lichamelijke beperking, NAH, dementie. De verzorging en begeleiding is gericht op de ouder wordende cliënt. Daarnaast wonen er cliënten waar de zorg meer gericht is op het begeleiden, dit zijn met name de jongere cliënten. De zorg die wordt geboden is op basis van vrijwilligheid.

Visie

In De Stove wonen mensen in een zogenaamde samengestelde groep. De zorg wordt gegeven met oog op een warme en respectvolle benadering voor de ouder wordende cliënt en/of het bevorderen dan wel in stand houden van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Men werkt met individuele hulpvragen vanuit het zorgplan, welke leidend is voor de zorg en begeleiding van de cliënten.

Bopz toepassing

Nee

Foto: Wim van Vossen Fotografie

Capaciteit

29 cliënten.

« Terug naar locaties