In- exclusiecriteria

De Mèkkerstee is een arbeidstrainingsplaats en dagbestedingslocatie op een toeristische kaasboerderij in Ouddorp. Dit is onderdeel van ons dagbestedingsproject Flakkee Werkt.

Leeftijden cliënten

Vanaf 16 jaar en ouder

Grondslagen

Voor met een psychosociale/psychische en/of verstandelijke/ lichamelijke beperking en NAH. Cliënten kunnen zich aanmelden via een WLZ, PGB, onder aanneming of via een WMO beschikking. Een criterium hierbij is dat de cliënt zelfstandig dagelijkse levensverrichtingen kan voeren die betrekking hebben op de werksituatie. Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis.

Visie

De doelstelling op de Mèkkerstee is om cliënten te stimuleren zich te richten op hun mogelijkheden en deze verder te ontwikkelen, zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Dit doen ze door deel te nemen aan verschillende projecten die worden aangeboden op de Mekkerstee zoals productie, de kaashal, de moestuin of in de stal/kinderboerderij.

Werkwijze

Tijdens de werkzaamheden ligt het belang bij ontwikkelingsgerichte dagbesteding, arbeidsmatig werken en indien mogelijk terugkeer in de maatschappij. Dit kan door begeleiding vanuit de Mèkkerstee naar een vrijwilligersplek/werkervaringsplaats waardoor de cliënt kan participeren met zijn/haar mogelijkheden. Ieder cliënt werkt met een persoonlijk trajectplan waarin doelgericht wordt gewerkt aan zijn/haar ontwikkeling. Hierin staat de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt centraal. Daarnaast kunnen er op de afdelingen certificaten worden behaald. De cliënt heeft eigen regie over dit persoonlijk trajectplan. Het gehele proces wordt aangestuurd en gecoacht door deskundige begeleiding.

« Terug naar locaties