Paasheuvelgroep locatie Ossendrecht is een ruim opgezette accommodatie met diverse groepsverblijven (voornamelijk voor jeugd en kinderen) van Stichting de Paasheuvelgroep. Aan het begin van het terrein staat gebouw ‘De Luchtballon’ waar maar liefst 84 slaapplaatsen zijn. Er is verder een keuken én een grote recreatiezaal inclusief piano en podium. Er zijn naast de Luchtballon nog meer accommodaties op het terrein. Gasten kunnen kiezen of zij op hun eigen accommodatie eten of dat ze naar het restaurant komen. Het restaurant heeft een grote zaal met ruimte voor ongeveer 300 gasten en waarin een ruime (spoel)keuken is. Al deze gebouwen bevinden zich op hetzelfde terrein, het is een kleurrijke locatie met veel faciliteiten. Er is een eigen speelbos met speeltoestellen, springkussen, sportvelden, een openluchttheater en extra recreatiezalen.

Leeftijd cliënten

Vanaf 16 jaar en ouder

Grondslagen

(licht) verstandelijke- en of psychiatrische beperking of n.a.h.

Cliënten kunnen zich aanmelden via een Wlz-, PGB- of Wmo-indicatie. Een criterium hierbij is dat de cliënt dagelijkse levensverrichtingen kan voeren die betrekking hebben op de werksituatie. Alle deelnemers nemen deel op vrijwillige basis.

Visie

De doelstelling bij De Luchtballon is om cliënten te stimuleren zich te richten op hun mogelijkheden en deze verder te ontwikkelen, zodat zij kunnen participeren in de samenleving. Dit doen ze door deel te nemen aan de activiteiten horend bij de horeca-afdeling. Voorbeelden zijn helpen bij de voorbereiding van de maaltijden voor grote groepen mensen, optreden als gastheer/gastvrouw voor bezoekers en het restaurant/buffet gereed maken voor de gasten.

Daarnaast is Perk & Bos actief op deze locatie. Perk & Bos is het hele jaar druk bezig met snoeien, vegen, maaien, bomen opruimen, paden toegankelijk maken/houden en onkruid bestrijden.

« Terug naar locaties