Leeftijden cliënten

18 jaar en ouder

Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis, er is sprake van een wlz indicatie, een wmo beschikking of een stage vanuit het speciaal onderwijs.  Dit is onderdeel van ons dagbestedingsproject Flakkee Werkt.

Grondslagen

(licht) verstandelijk -, psychiatrische – , en of lichamelijke beperking of n.a.h.

Visie

Buiten én Binnen biedt een werkplek voor mensen die graag arbeidsmatig aan de slag willen, maar (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan (begeleid) werk of een reguliere baan. De activiteiten richten zich met name op houtbewerking en tuinonderhoud. De cliënten nemen deel aan alle activiteiten op een volwaardige en zinvolle manier. De mogelijkheden en talenten van allen staat centraal.
Door trainingen en cursussen worden de mogelijkheden van cliënten zoveel mogelijk ontplooid.
Voor sommige deelnemers betekent dit een doorstroming naar een reguliere baan.
De begeleiding richt zich op het aanleren van sociale vaardigheden en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Klik hier voor een sfeervideo van de locatie.

« Terug naar locaties