Brede School Tholen is een van onze dagbestedingslocaties en vindt plaats in een samenwerkingsverband met de gemeente Tholen, de vier verschillende basisscholen, de bibliotheek én de kinderopvang. 

Er vinden schoonmaakwerkzaamheden plaats en daarnaast genoeg mogelijkheden om bijvoorbeeld kookactiviteiten te ondernemen. In de Brede School is er een samenwerking met alle partijen binnen het gebouw. Dit zorgt ervoor dat ook werkplekken binnen een school, bibliotheek of kinderopvang mogelijk zijn.

In- en exclusie dagbesteding Tholen

Onder de noemer TholenWerkt vallen diverse locaties: Brede School Tholen, De Waaje, De Dilt (Smalstad XL) en een aantal externe werkplekken. Er zijn samenwerkingsverbanden met scholen, bedrijven, winkels en de ouderenzorg op Tholen. Er wordt bij deze externe werkplekken begeleiding op afstand geboden. Dit betekent dat de dagelijkse begeleiding vanuit het bedrijf komt en de begeleider van Sjaloom Zorg periodiek contact heeft én bereikbaar is op werkdagen.

Leeftijd cliënten

Vanaf 12 jaar (de zogenaamde naschoolse opvang, schoolvakanties) tot géén leeftijdsgrens.
Alle deelnemers nemen deel op vrijwillige basis.
Er is sprake van een Wlz-indicatie, een Wmo-beschikking of een stage vanuit het speciaal onderwijs.

Grondslagen

(Licht)verstandelijke, psychiatrische en/of lichamelijk beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Visie

Volwaardige deelname aan de samenleving.
Mogelijkheden en talenten van de cliënten staan centraal.
De samenwerking met en in de bedrijven maakt dat de cliënten zich volwaardig betrokken voelen.
De werkplekken die gecreëerd zijn, liggen hiermee soms dicht tegen de reguliere arbeidsmarkt.
Er is ook ruimte voor cliënten en vrijwilligers om aan (re)creatieve activiteiten deel te nemen.

« Terug naar locaties