In- exclusiecriteria

Bie Joe is per 6 januari 2020 een arbeidstrainingsplaats en dagbestedings-, kringlooplocatie in het hartje van de toeristische plaats Ouddorp. Dit is onderdeel van ons dagbestedingsproject Flakkee Werkt.

Leeftijden cliënten

Vanaf 16 jaar en ouder

Grondslagen

Voor met een psychosociale/psychische en/of verstandelijke/ lichamelijke beperking en NAH. Cliënten kunnen zich aanmelden via een WLZ, PGB, onderaanneming of via een Wmo-beschikking. Een criterium hierbij is dat de cliënt zelfstandig dagelijkse levensverrichtingen kan voeren die betrekking hebben op de werksituatie. Alle deelnemers komen en nemen deel op vrijwillige basis.

Visie

De doelstelling bij Bie Joe is om cliënten te stimuleren zich te richten op hun mogelijkheden en deze verder te ontwikkelen, zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Dit doen ze door deel te nemen aan verschillende projecten die worden aangeboden zoals de kringloopwinkel, computer- en licht-administratief werk, creatieve (sfeer)activiteiten en het ondersteunen van lokale ondernemers.

Werkwijze

Tijdens de werkzaamheden ligt het belang bij sfeergerichte en/of ontwikkelingsgerichte dagbesteding, arbeidsmatig werken en indien mogelijk terugkeer in de maatschappij. Dit kan door begeleiding vanuit Bie Joe naar een vrijwilligersplek/werkervaringsplaats waardoor de cliënt kan participeren met zijn/haar mogelijkheden. Ieder cliënt werkt met een persoonlijk trajectplan waarin doelgericht wordt gewerkt aan zijn/haar ontwikkeling. Hierin staat de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt centraal. Daarnaast kunnen er op de afdelingen certificaten worden behaald. De cliënt heeft eigen regie over dit persoonlijk trajectplan. Het gehele proces wordt aangestuurd en gecoacht door deskundige begeleiding.

Kringloop

De kringloop is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur. Men kan op werkdagen tijdens de openingstijden goederen inleveren. Deze worden gesorteerd, eventueel opgeknapt door deelnemers en verkocht in de kringloop.

 

« Terug naar locaties