Vanaf 21 juni zijn de telefoonnummers van de verschillende afdelingen bekend. Tot die tijd kunt u bellen naar het algemene nummer van Sjaloom Zorg in Bestenwaerd, of de receptie.

Leeftijden cliënten

Variërend van 16 jaar tot +/- 80 jaar.

Alle cliënten wonen en nemen deel aan activiteiten op vrijwillige basis. Er is sprake van een Wlz-indicatie VG3 t/m VG6, in enkele gevallen een Wmo-indicatie.

Grondslagen

Mensen met een verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, ernstig meervoudige beperking of persoonlijkheidsstoornis.

Visie

Bestenwaerd is een woonvoorziening die in juni 2021 haar deuren opent. Het is een samenwerkingsproject van Sjaloom Zorg en CuraMare. Het pand biedt binnenkort een nieuw thuis aan bewoners van het verouderde Geldershof (CuraMare), Salem, Molenzicht en Elkersweide (alledrie van Sjaloom Zorg). Voor CuraMare is ruimte gecreëerd voor vier woongroepen en achttien zorgappartementen. Ook zijn er 22 plaatsen voor kortdurend eerstelijnsverblijf gerealiseerd. Deze kamers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor mensen die niet thuis kunnen herstellen na een operatie of tijdelijk intensieve zorg nodig hebben die in de thuis situatie moeilijk te leveren is.
Daarnaast biedt Bestenwaerd onderdak aan 53 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Deze cliënten van Sjaloom Zorg hebben uiteenlopende zorgvragen, van intensieve verzorging tot persoonlijke begeleiding. Ook zijn er twee logeerappartementen gecreëerd.

De missie is om laagdrempelige zorg, begeleiding en ondersteuning van hoogstaande kwaliteit aan mensen met een beperking in alle levensfasen aan te bieden. Dit op basis vanuit de christelijke identiteit. Daarbij heeft ieder mens met een beperking recht op functioneren binnen de samenleving en een stem hoe hij of zij dit functioneren wil vorm geven.
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol op deze locatie. De Sjaloom Zorg-methode staat centraal; het methodisch werken waarbij het zorgplan leidend is in de zorg en begeleiding. Binnen Bestenwaerd werken we niet vanuit één methode maar we gebruiken allerlei verschillende stromingen uit de pedagogiek en psychologie. Het meest gebruiken we ons gezonde verstand, nuchterheid en de christelijke waarden en normen.

« Terug naar locaties