Leeftijden cliënten

Variërend van 18 jaar tot +/- 80 jaar.

Alle cliënten wonen en nemen deel aan activiteiten op vrijwillige basis. Er is sprake van een Wlz-indicatie VG3 t/m VG6.

Grondslagen

Mensen met een verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of persoonlijkheidsstoornissen.

Visie

De Annewas is een kleinschalige woonvoorziening in Sint-Annaland (13 appartementen). De integratie in het dorp is groot. De Annewas heeft 1 gemeenschappelijke ruimte op de begane grond waar men kan eten, koffie drinken en recreëren. Het team van De Annewas ziet het als missie om laagdrempelige zorg, begeleiding en ondersteuning van hoogstaande kwaliteit aan mensen met een beperking in alle levensfasen aan te bieden. Dit op basis vanuit de Christelijke identiteit. Daarbij heeft ieder mens met een beperking recht op functioneren binnen de samenleving en een stem hoe hij of zij dit functioneren wil vorm geven.
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol op deze locatie. De Sjaloom Zorg-methode staat centraal; het methodisch werken waarbij het zorgplan leidend is in de zorg en begeleiding. Binnen De Annewas werken we niet vanuit één methode maar we gebruiken allerlei verschillende stromingen uit de pedagogiek en psychologie. Het meest gebruiken we ons gezonde verstand, nuchterheid en de christelijke waarden en normen.

« Terug naar locaties