Sjaloom Zorg staat naast mensen op basis van een christelijke levensvisie. De ‘aandachtsvelders identiteit’ zijn beschikbaar voor vragen rondom dit thema. Eén van hen is zorgkundige coach Jorien Pols: “Samen bekijken wij hoe we binnen de organisatie aandacht kunnen geven aan de christelijke identiteit. We zijn er voor mensen met een beperking en sluiten daarbij niemand uit. De levensvisie van een cliënt zie je overal in terug. Hoe iemand in het leven staat bepaalt nu eenmaal de invulling van de zorgvragen. De Bijbel spreekt over naastenliefde en dat zie je bij Sjaloom Zorg duidelijk terug.”

Op bijna alle locaties wordt normaal gesproken een weeksluiting georganiseerd. “Hopelijk kan dit na corona weer snel worden opgepakt”, vertelt Jorien, die werkt op woonlocatie De Kaoie in Sint-Annaland. “Op Smalstad XL in Tholen wordt normaal gesproken een dominee of een voorganger uitgenodigd die met de bewoners nadenkt over een bepaald thema. De inhoud is afgestemd op hun eigen niveau en ze zijn in hun eigen woonomgeving. Daardoor is het makkelijker om vragen te stellen dan tijdens een reguliere kerkdienst. Het is bijzonder hoe je met cliënten van bijna elk niveau kan praten over identiteit, ze kunnen verrassend goed verwoorden hoe zij het leven zien. Zoiets willen we ook op De Kaoie gaan organiseren. De verschillende kerkgenootschappen in Sint-Annaland en Oudervereniging Sien staan klaar om dit uit te rollen.”

Binnen Sjaloom Zorg wonen ook mensen zonder christelijke achtergrond. “Het is belangrijk om aandacht te hebben voor ieder zijn opvattingen. Als er vragen zijn, proberen wij als aandachtvelders passend antwoord te geven”, legt Jorien uit. “Bij de christelijke identiteit horen bepaalde huisregels en vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor Bijbellezen, bidden en danken en dat er tijdens groepsmomenten positief en respectvol met elkaar wordt omgaan.”

De feestdagen gaan bij Sjaloom Zorg nooit onopgemerkt voorbij. “Afgelopen kerst zongen we liederen met elkaar en lazen we het kerstevangelie. Ook hebben we naar een zandtovenaar gekeken die met prachtige tekeningen het Kerstverhaal uitbeeldde.” Volgens Jorien keken veel cliënten uit naar de online paasviering die afgelopen maart werd georganiseerd. “Het leefde al ruime tijd van tevoren. Op de woonlocatie hingen flyers om het bij de cliënten onder de aandacht te brengen en iedere locatie ontving het programmaboekje. Cliënten zijn inmiddels wel gewend om een digitale dienst te volgen. Op De Kaoie kijken we bijvoorbeeld wekelijks naar de dienst van de Hervormde Gemeente van Sint-Annaland.”

De cliënten reageren enthousiast op de activiteiten die worden georganiseerd. “Ze vragen uit zichzelf wanneer er weer een activiteit plaatsvindt en praten open over hun geloofsbeleving. Er is volop ruimte om dit soort zaken te bespreken. Sjaloom Zorg staat naast mensen op basis van een christelijke levensvisie, zonder mensen uit te sluiten. Mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren!”