Een halve eeuw geleden had de nieuwe stichting Sjaloom Zorg één doel voor ogen: een gezinsvervangend tehuis bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. “Tegenwoordig doet de stichting veel meer, maar een ding zal nooit veranderen: haar protestants-christelijke fundering. Wij zijn een christelijke organisatie. Dat is altijd het vertrekpunt geweest en dat is in die vijftig jaar nooit anders geworden”, steekt Paul Blok, voorzitter van de Raad van Toezicht, van wal.

Samen met Aad Hoek, Maarten Zuurmond, Dirk-Jan Bestman en Wilma de Bruijne controleert hij als Raad van Toezicht of de organisatie netjes het gestelde beleid en de gekozen visie volgt. “Sjaloom Zorg kent geen toelatingsbeleid. Er wordt – juist vanwege de christelijke achtergrond – niemand uitgesloten. Maar op de woonvormen gelden bijvoorbeeld wel huisregels die passen bij onze identiteit. Er is met name ruimte voor het christen-zijn”, licht Paul toe.

Respect

Zo wordt er gebeden bij de maaltijden, vinden er voor Sjaloom Zorg aangepaste kerkdiensten plaats en wordt bewoners gevraagd om aan de zondagsrust te denken. “Muziek draaien op je eigen kamer is natuurlijk toegestaan, maar we vragen wel om daarbij rekening te houden met je medebewoners. Sjaloom Zorg onderscheidt zich van veel zorginstellingen door in religieus opzicht aan te sluiten op de wensen van de cliënt.”

Bovenal draait het om respect voor elkaar, stelt Aad Hoek. “Dat is het mooie van deze organisatie. Iedere opvatting wordt ruimte gegeven, zodat elke cliënt zich hier thuis kan voelen. Iedereen is welkom, zolang je de basisnormen respecteert. Die waarden en normen zijn overigens zo universeel, dat zij buiten het geloof ook betekenis hebben. Respect hebben, elkaar helpen, dat hoort bij het leven.” Niet alleen cliënten komen van verschillende gezindte, ook medewerkers en RvT-leden hebben allen hun eigen geloofsovertuiging. “En dat gaat prima. Natuurlijk kan er af en toe discussie ontstaan en worstelen we soms met bepaalde thema’s, maar zolang je mét elkaar praat in plaats van óver elkaar, versterkt dat de organisatie alleen maar. Het is juist goed om andere meningen te horen en te discussiëren, dat houdt je alert als toezichthouder.”

Grootste gemene deler

Bijzonder is dat bij de oprichting van de stichting vier protestants-christelijke kerken hun krachten bundelden. De kerkmuren vielen weg om gezamenlijk een – destijds uniek – gezinsvervangend tehuis te realiseren. “Er zijn veel schakeringen in het protestants-christelijk geloof. Ieder met zijn eigen stokpaardjes en net iets andere zienswijze. Het gaat er niet om wie er ‘gelijk’ heeft. Dat hebben ze allemaal. Je moet het gezamenlijke doel voor ogen houden, de grootste gemene deler uit discussies halen: de beste kwalitatieve zorg voor onze cliënten”, aldus de voorzitter.

Steeds vaker merkt Henk Brinkman (Raad van Bestuur) dat mensen met een andere geloofsachtergrond kiezen voor de zorg van Sjaloom Zorg. “Sinds de opening van Smalstad XL in Tholen, is de cliëntvraag vanuit Brabant bijvoorbeeld flink toegenomen. We hebben hen ook gevraagd waarom dit is. Mensen, onder wie ook atheïsten, ervaren onze geboden structuur, geborgenheid en veiligheid als zeer prettig.” Aad voegt toe dat het – door het groeiende dienstenpakket en het aantrekken van nieuwe doelgroepen – erg belangrijk is om als organisatie aan te blijven tonen wat je beweert te zijn. “Het gaat verder dan vertellen waar je vandaan komt. Sjaloom Zorg biedt zorg vanuit een christelijke levensovertuiging aan mensen die ondersteuning nodig hebben. Als je dat van meet af aan duidelijk ventileert en uitlegt wat dit inhoudt, dan weet iedereen waar hij aan begint, van cliënten en belangenbehartigers tot medewerkers.”

Locatie-eigen

Hoewel alle woonvoorzieningen volgens dezelfde huisregels en Sjaloom Zorg-gedachte zijn ingericht, kent iedere locatie wel een eigen identiteit, licht Henk toe: “Refugium is bijvoorbeeld niet te vergelijken met Salem of Smalstad XL. De veelal oudere bewoners van Refugium houden graag vast aan bekende tradities. De overwegend jongere bewoners van Salem en Smalstad XL hebben een voor hen aansprekende manier en invulling van hun leven in een christelijke omgeving/huis. Ieder op zijn eigen wijze. Dat maakt Sjaloom Zorg ook zo’n mooie organisatie om te mogen besturen. Iedereen gelooft op zijn eigen manier en praat hier vrij over met elkaar. Niet alleen de cliënten, maar ook medewerkers onderling. En dat geeft absoluut een verrijking, die je niet bij veel zorginstellingen tegenkomt.”