Om als professional goed te kunnen werken in een driehoek is communicatie ontzettend belangrijk. In de denkbeeldige driehoek zit de cliënt in de top, met in de linkerpunt de ouders/ belangenbehartigers en in de rechterpunt de zorgprofessional. Beide hoeken symboliseren het fundament voor de cliënt.

Het is belangrijk dat de driehoek met stevige lijnen in evenwicht blijft. Dit kan alleen door een goede communicatie en investeren in elkaar. Door goed te luisteren, signalen bespreekbaar te maken, zorg met elkaar af te stemmen en succeservaringen te vieren! Niet met een feest, maar door even stil te staan als er bijvoorbeeld een doel vanuit het zorgplan is behaald. Op die manier blijft de driehoek in evenwicht en floreert de cliënt. Dat is terug te zien in gedrag. De cliënt heeft regie over zijn eigen leven en ervaart steun vanuit zijn omgeving. We gaan er vanuit dat deze attitude een basishouding is van de professional. We mogen immers zorg en ondersteuning bieden aan cliënten die bij Sjaloom Zorg zorg inkopen. Vanuit de professionele achtergrond heb je kennis en ervaring om te kunnen ondersteunen in de zorgvragen. Maar de attitude van investeren in elkaar (de denkbeeldige driehoek) is ontzettend belangrijk voor een goede samenwerking.

Driehoek in onbalans

Het kan voorkomen dat de driehoek in onbalans is. De cliënt floreert niet in de top. De hoeken van ouders/belangenbehartiger en professional zijn onvoldoende stabiel. De cliënt heeft last van een loyaliteitsconflict met zijn ouders en zijn begeleider. Ouders nemen het terecht op voor hun kind en nemen de waarheid aan die hun zoon/dochter weergeeft. De cliënt ervaart spanning. Dat kan lijden tot spanningen op een woongroep. De cliënt is bezig met overleven in plaats van kunnen werken aan zijn doelen en kwaliteit van leven. Op zo’n moment is het belangrijk dat de professional de situatie bespreekt met de regiomanager en er aan de verstoorde relatie gewerkt wordt. In overleg met beide partijen kan er een externe onafhankelijke deskundige ingezet worden. Deze kijkt waardoor de verstoorde relatie is ontstaan. Nadat beiden onafhankelijk hun ervaringen/frustraties hebben gedeeld en mogelijkheden zien, wordt er een traject gestart. Bij deze gesprekken zijn de ouders/belangenbehartigers, de zorgkundige coach van de cliënt, de regiomanager en de deskundige die het driehoekstraject begeleidt aanwezig. In de gesprekken worden casussen besproken waardoor de wrijving is ontstaan en de communicatie vastliep. Voor een coach en team is het ontzettend hard werken. Je hebt hiervoor nodig: inzicht eigen handelen, signaleren, reflecteren en loslaten. Het motto van driehoekskunde luidt: “vinden staat verbinden in de weg”.

Dubbel en dwars waard

Na elke gesprekssessie wordt alles weergegeven in een verslag. Na goedkeuring van beide partijen wordt het gedeeld met het team, zodat het ook mee kan helpen. Tussen de gesprekssessies zit meestal vier tot zes weken. In die tijd kan er gewerkt worden met de afgesproken actiepunten. Meestal heeft een traject drie tot vier sessies nodig, voordat het vertrouwen weer is gegroeid en de cliënt zijn positie in de top van een stabiele driehoek kan innemen. Zo’n traject is zeer intensief, maar is alle energie dubbel en dwars waard. De relatie is verbeterd. De cliënt krijgt zijn eigenwaarde terug en heeft geen last van het loyaliteitsconflict. Ouders en begeleiding zitten immers op dezelfde lijn. Om deze lijnen binnen de driehoek open en transparant te houden is communicatie ontzettend belangrijk.  Zo kan wekelijks een belletje naar de ouders zeer fijn zijn. Juist ook om de positieve ervaringen te delen!


Corrie de Boed
Regiomanager