Als trajectbegeleider mag ik mee optrekken in het proces van ontwikkelingsgericht werken op De Mèkkerstee. In het kort wil ik wat meer informatie geven hoe dit proces er op De Mèkkerstee uitziet.

Kennismaking en intake

Een cliënt meldt zich aan voor een eerste kennismaking.

 • Cliënten komen vanuit wonen (Wlz)
 • Gemeente (Wmo)
 • Particulier (Pgb)

In het kort vertellen we wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen bieden. De drie ‘hoofdpijlers’ binnen de werkzaamheden op De Mèkkerstee zijn:

 • Werken in de kaashal
 • Werken in de productie
 • Werken in de tuin/stal en de kinderboerderij

De inhoud van de werkzaamheden wordt besproken en we maken een korte rondleiding over de verschillende afdelingen, zodat de cliënt zich een goed beeld kan vormen. Na afloop van het eerste gesprek worden er afspraken gemaakt: waar ga je beginnen, hoeveel dagdelen, vervoer enz.

Evaluatie

Na een start te hebben gemaakt volgt er na zes weken een evaluatiemoment en heeft de cliënt en hebben wij een goed beeld waar de cliënt het beste past en het meeste werkplezier ervaart. De cliënt staat centraal!

Aan de hand van de methodiek ‘Geef me de 5’ worden doelen opgesteld en vertaald naar het persoonlijk zorgplan.

 • Waar ben je goed in?
 • Waar wil je naartoe/wat wil je bereiken?
 • Wat vind je lastig?
 • Welke waarden zijn belangrijk voor je?
 • Op welk gebied ben je klein?
 • Wat ga je doen om punt twee te bereiken?

Ook vult de cliënt vult zijn/haar eigen trajectboek in waardoor de cliënt eigen regie behoudt en zelf verantwoordelijk is voor de te behalen doelen.

Doelgroep

We zien binnen De Mèkkerstee 2 doelgroepen:

 • Cliënten met een psychosociale/psychische beperking en/of NAH die een zorgvraag hebben om binnen De Mèkkerstee vaardigheden aan te leren in een veilige setting en van hieruit zich verder ontwikkelen en als doel hebben te kunnen participeren in de samenleving.
 • Als vangnet blijft De Mèkkerstee van groot belang in het proces op weg naar de maatschappij. Terugval betekent dat je altijd terecht voor ondersteuning en begeleiding op De Mèkkerstee.
 • Het is fijn dat er tijdens dit proces sinds kort job-coaching aanwezig is binnen Sjaloom Zorg.

Er wordt in goed overleg met de job-coach afgestemd welk traject te volgen en wat het het meest haalbaar is voor de cliënt, bijv. stage, werk-ervaringsplek of vrijwilligerswerk.

De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen cliënt, werkgever en Sjaloom Zorg.

 • Cliënten, veelal met een verstandelijke/lichamelijke beperking die blijvend gestructureerde begeleiding en intensieve ondersteuning nodig hebben en waar De Mèkkerstee dient als veilige, dagelijkse werkplek.

Communicatie

Duidelijke afspraken in de begeleiding zijn groot belang voor het slagen van de opgestelde doelen en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Twee keer per jaar worden cliënten, coach en belangenbehartigers uitgenodigd om samen met de cliënten het proces te volgen en indien nodig bij te sturen.


Lydia van de Kreeke
Ambulant begeleider