Laat ik beginnen met mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Hennie Roelofs en ik ben zelf werkzaam in de zorg, maar voor een andere doelgroep; mensen met dementie. Toen ik gevraagd werd om in de Lokale Medezeggenschapsraad (LMR) van Mauritshof te komen was ik gelijk enthousiast, doordat ik zelf werkzaam ben in de zorg en dit me erg aansprak.

Wat is de LMR?

De LMR bestaat uit cliënten en/of ouders/belangbehartigers. Iedere woonlocatie van Sjaloom Zorg heeft een LMR. Het doel hiervan is dat we zo dicht mogelijk bij de cliënten organiseren, de belangen van de cliënten behartigen en het welzijn bevorderen.

Medezeggenschap

We vergaderen vier keer per jaar. In deze vergaderingen worden besluiten genomen. De regiomanager is hierbij aanwezig. Cliënten komen zelf met vergaderpunten of waar ze in hun woongroep tegenaan lopen. We bespreken samen met de cliënten wat goed gaat en kijken wat verbeterd kan worden.
We zijn aanwezig bij thema-avonden, deze worden twee keer per jaar gehouden. Als LMR ben je het aanspreekpunt voor cliënten/ begeleiders/ouders en belangbehartigers.

Waarom ik in de LMR zit?

Ik vind het belangrijk dat er samen met cliënten een goede samenwerking is. Mijn motto is: samen sta je sterk. Cliënten hebben op deze manier zelf ook inspraak en zo kunnen we samen met hen tot een besluit komen. Zoals ik het ervaar zie je dat cliënten hierin groeien. Ze vinden het fijn om zelf met hun verhaal te komen en uit te leggen wat er zoal speelt in de woongroep. Hoe mooi is het dat cliënten inspraak hebben om hun welzijn te bevorderen.

Versterk de raad

Ook is het heel leuk dat je op de hoogte blijft van de gang van zaken van de woongroep. Je hoort hoe bepaalde zaken zelf opgelost worden, en hoe ze omgaan met elkaar. Maar wat zou het fijn zijn als er nog een ouder/belangbehartiger in de LMR van Mauritshof zou komen.

Denkt u nu na het lezen van deze blog ‘dit lijkt mij ook wel leuk!’ of bent u geïnteresseerd om de LMR van Mauritshof te versterken?  Dan kunt u contact opnemen met de regiomanager Corrie de Boed via het mailadres c.deboed@sjaloomzorg.nl

En wellicht… tot ziens!


Corrie de Boed
Regiomanager